Με τη χρήση της ιστοσελίδας www.myrianthisicons.com («Chrysokondylia»), συμφωνείτε με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και τους όρους και προϋποθέσεις. Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για αυτή την ιστοσελίδα και τα δεδομένα συλλέγονται ηλεκτρονικά μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περιοχή της ιστοσελίδας, όπου μπορεί να υπάρχουν σχόλια ή άλλες προσωπικές πληροφορίες από τις δημοσιεύσεις, το myrianthisicons.com απαγορεύει τη χρήση οποιωνδήποτε προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών χωρίς την άδεια του συγγραφέα. Διατηρούμε αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία αναγνωρίζουν τις διευθύνσεις IP και εξετάζουν τις πληροφορίες για συγκεντρωτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες σχετικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε οποιοδήποτε έλεγχο σε αυτές τις ιστοσελίδες. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητου των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας εκεί και οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εξετάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για την εν λόγω ιστοσελίδα.

 

Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία

Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους:

Κάθε φορά που σας ζητείται να συμπληρώσετε μια φόρμα στην ιστοσελίδα, αναζητήστε το πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να υποδείξετε ότι δεν θέλετε οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε για σκοπούς μάρκετινγκ.

Δεν θα πωλήσουμε, θα διανείμουμε ή θα ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή απαιτείται από το νόμο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με το myrianthisicons.com που πιστεύουμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρον αν μας πείτε ότι επιθυμείτε να συμβεί αυτό.

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία σας που διατηρούμε είναι ανακριβής ή ελλιπής, παρακαλούμε να μας στείλετε όσο το δυνατόν συντομότερα email στο info@myrianthisicons.com. Θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστωθεί ότι είναι εσφαλμένη.

Αποποίηση ευθυνών ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για λόγους γενικής ενημέρωσης μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από το myrianthisicons.com και ενώ προσπαθούμε να τις διατηρούμε ενημερωμένες και διορθωμένες, δεν προβάλλουμε καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες ή σχετικά γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Η εμπιστοσύνη που δείχνετε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή από τυχόν κέρδη που προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από το myrianthisicons.com. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο, στο περιεχόμενο και στη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων. Η αναφορά οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα στη υποστήριξη ή στην έγκριση των απόψεων που εκφράζονται μέσα σε αυτές.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί ομαλά η ιστοσελίδα στο δίκτυο. Ωστόσο, το myrianthisicons.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών ζητημάτων πέρα από τον έλεγχό μας.

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της myrianthisicons.com – 2017 Chrysokondylia ©. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οποιαδήποτε αναδιανομή και αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται εκτός από τα ακόλουθα:

– Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο αποσπάσματα για προσωπική και μη εμπορική χρήση μόνο.

– Μπορείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο σε μεμονωμένα τρίτα μέρη για προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο αν αναγνωρίσετε την ιστοσελίδα ως πηγή του υλικού.

– Δεν επιτρέπεται, εκτός με την ρητή έγγραφη άδειά μας, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου. Ούτε μπορείτε να το μεταδίδετε ή να το αποθηκεύετε σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή άλλης μορφής σύστημα ηλεκτρονικής ανάκτησης.

 

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την ToreoWeb Design.